شبکه همراه بوش چرخ گوشت پارس خزر MG.1400-MG.1600

46,550 تومان 49,000 تومان
5% تخفیف

شبکه همراه بوش چرخ گوشت پارس خزر MG.1400-MG.1600

49,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

واسط بوش دار پارچ مخلوط کن همه مدلها

37,000 تومان

واسط بوش دار پارچ مخلوط کن همه مدلها

37,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

کوپلینگ مشکی بدنه جارو برقی پارس خزر2200

30,000 تومان

کوپلینگ مشکی بدنه جارو برقی پارس خزر2200

30,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

فیلتر آبمیوه گیری(توری فلزی ) مکمل چرخگوشت پارس خزر مدل FP-2000P , چرخگوشت پارس خزر مدل MG

106,000 تومان

فیلتر آبمیوه گیری(توری فلزی ) مکمل چرخگوشت پارس خزر مدل FP-2000P , چرخگوشت پارس خزر مدل MG

106,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

گلویی اصلاح شده چرخگوشت پارس خزر مدل بوفالو

82,650 تومان 87,000 تومان
5% تخفیف

گلویی اصلاح شده چرخگوشت پارس خزر مدل بوفالو

87,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

تیغه چرخگوشت پارس خزر مدل MG-1100

48,450 تومان 51,000 تومان
5% تخفیف

تیغه چرخگوشت پارس خزر مدل MG-1100

51,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

چرخدنده مشکی گیربکس چرخگوشت پارس خزر

45,600 تومان 48,000 تومان
5% تخفیف

چرخدنده مشکی گیربکس چرخگوشت پارس خزر

48,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

چرخدنده گیربکس چرخگوشت پارس خزر

37,050 تومان 39,000 تومان
5% تخفیف

چرخدنده گیربکس چرخگوشت پارس خزر

39,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

بدنه اصلی دو کلیدی چرخگوشت پارس خزر مدل MG-1400R

161,500 تومان 170,000 تومان
5% تخفیف

بدنه اصلی دو کلیدی چرخگوشت پارس خزر مدل MG-1400R

170,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

جعبه دنده چرخگوشت پارس خزر

58,900 تومان 62,000 تومان
5% تخفیف

جعبه دنده چرخگوشت پارس خزر

62,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

در جعبه دنده چرخگوشت پارس خزر مدل MT-1400

64,600 تومان 68,000 تومان
5% تخفیف

در جعبه دنده چرخگوشت پارس خزر مدل MT-1400

68,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

مارپیچ چرخگوشت پارس خزر مدل بوفالو

60,800 تومان 64,000 تومان
5% تخفیف

مارپیچ چرخگوشت پارس خزر مدل بوفالو

64,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

شبکه چرخگوشت پارس خزر کلیه مدلها

57,000 تومان 60,000 تومان
5% تخفیف

شبکه چرخگوشت پارس خزر کلیه مدلها

60,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

شبکه سبزی خردکن چرخگوشت

31,350 تومان 33,000 تومان
5% تخفیف

شبکه سبزی خردکن چرخگوشت

33,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

مجموعه خرد کن (تیغه) QMC20

152,000 تومان 160,000 تومان
5% تخفیف

مجموعه خرد کن (تیغه) QMC20

160,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

تیغه چرخگوشت پارس خزر قابل استفاده در مدلهای mg-1200 , mg1400,mg1600 ,hmekare

68,750 تومان

تیغه چرخگوشت پارس خزر قابل استفاده در مدلهای mg-1200 , mg1400,mg1600 ,hmekare

68,750 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

ویژه

قاب عقب محفظه سیم چرخ گوشت پارس خزر مدل 1400

56,000 تومان

قاب عقب محفظه سیم چرخ گوشت پارس خزر مدل 1400

56,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.