شبکه همراه بوش چرخ گوشت پارس خزر MG.1400-MG.1600

46,550 تومان 49,000 تومان
5% تخفیف

شبکه همراه بوش چرخ گوشت پارس خزر MG.1400-MG.1600

49,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

فیلتر آبمیوه گیری(توری فلزی ) مکمل چرخگوشت پارس خزر مدل FP-2000P , چرخگوشت پارس خزر مدل MG

106,000 تومان

فیلتر آبمیوه گیری(توری فلزی ) مکمل چرخگوشت پارس خزر مدل FP-2000P , چرخگوشت پارس خزر مدل MG

106,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

تیغه چرخگوشت پارس خزر مدل MG-1100

48,450 تومان 51,000 تومان
5% تخفیف

تیغه چرخگوشت پارس خزر مدل MG-1100

51,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

چرخدنده بزرگ با شافت گیربکس چرخگوشت پارس خزر

69,350 تومان 73,000 تومان
5% تخفیف

چرخدنده بزرگ با شافت گیربکس چرخگوشت پارس خزر

73,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

چرخدنده مشکی گیربکس چرخگوشت پارس خزر

45,600 تومان 48,000 تومان
5% تخفیف

چرخدنده مشکی گیربکس چرخگوشت پارس خزر

48,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

چرخدنده گیربکس چرخگوشت پارس خزر

37,050 تومان 39,000 تومان
5% تخفیف

چرخدنده گیربکس چرخگوشت پارس خزر

39,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

بدنه اصلی دو کلیدی چرخگوشت پارس خزر مدل MG-1400R

161,500 تومان 170,000 تومان
5% تخفیف

بدنه اصلی دو کلیدی چرخگوشت پارس خزر مدل MG-1400R

170,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

جعبه دنده چرخگوشت پارس خزر

58,900 تومان 62,000 تومان
5% تخفیف

جعبه دنده چرخگوشت پارس خزر

62,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

در جعبه دنده چرخگوشت پارس خزر مدل MT-1400

64,600 تومان 68,000 تومان
5% تخفیف

در جعبه دنده چرخگوشت پارس خزر مدل MT-1400

68,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

کفی پلاستکی چرخگوشت MG-1400

55,100 تومان 58,000 تومان
5% تخفیف

کفی پلاستکی چرخگوشت MG-1400

58,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

فشاری (پوش بار) جهت چرخگوشت پارس خزر

30,875 تومان 32,500 تومان
5% تخفیف

فشاری (پوش بار) جهت چرخگوشت پارس خزر

32,500 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

مارپیچ چرخگوشت پارس خزر مدل بوفالو

60,800 تومان 64,000 تومان
5% تخفیف

مارپیچ چرخگوشت پارس خزر مدل بوفالو

64,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

شبکه چرخگوشت پارس خزر کلیه مدلها

57,000 تومان 60,000 تومان
5% تخفیف

شبکه چرخگوشت پارس خزر کلیه مدلها

60,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

شبکه سبزی خردکن چرخگوشت

31,350 تومان 33,000 تومان
5% تخفیف

شبکه سبزی خردکن چرخگوشت

33,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

تیغه چرخگوشت پارس خزر قابل استفاده در مدلهای mg-1200 , mg1400,mg1600 ,hmekare

68,750 تومان

تیغه چرخگوشت پارس خزر قابل استفاده در مدلهای mg-1200 , mg1400,mg1600 ,hmekare

68,750 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

سرپیچ گلویی چرخگوشت پارس خزر

58,000 تومان

سرپیچ گلویی چرخگوشت پارس خزر

58,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.