فیلتر ورودی سامسونگ برای مدل 2000W

9,500 تومان 10,000 تومان
5% تخفیف

فیلتر ورودی سامسونگ برای مدل 2000W

10,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

فیلتر اسفنجی خروجی برای جاروبرقی پارس خزر مدل 2000

9,500 تومان 10,000 تومان
5% تخفیف

فیلتر اسفنجی خروجی برای جاروبرقی پارس خزر مدل 2000

10,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

درپوش جلوی بدنه قرمز برای جاروبرقی مدل LVC_2000

69,350 تومان 73,000 تومان
5% تخفیف

درپوش جلوی بدنه قرمز برای جاروبرقی مدل LVC_2000

73,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

درپوش محفظه شاسی(نقره ای) برای جاروبرقی پارس خزر مدل vc_2000w

209,000 تومان 220,000 تومان
5% تخفیف

درپوش محفظه شاسی(نقره ای) برای جاروبرقی پارس خزر مدل vc_2000w

220,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

درپوش محفظه برسها(درپوش متعلقات)قرمز برای جاروبرقی پارس خزر مدل vc_2000w

46,550 تومان 49,000 تومان
5% تخفیف

درپوش محفظه برسها(درپوش متعلقات)قرمز برای جاروبرقی پارس خزر مدل vc_2000w

49,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

دستگیره حمل و نقل (طوسی) جاروبرقی پارس خزر مدل VC-2000W

43,700 تومان 46,000 تومان
5% تخفیف

دستگیره حمل و نقل (طوسی) جاروبرقی پارس خزر مدل VC-2000W

46,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

چرخ کامل جلو /عقب جارو برقی پارس خزر مدل vc-2000

23,750 تومان 25,000 تومان
5% تخفیف

چرخ کامل جلو /عقب جارو برقی پارس خزر مدل vc-2000

25,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

پاکت هپا تک عددی جاروبرقی پارس خزر مدل lvc-2000

48,450 تومان 51,000 تومان
5% تخفیف

پاکت هپا تک عددی جاروبرقی پارس خزر مدل lvc-2000

51,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

لوله خرطومی با کوپلینگ (به رنگ طوسی ) جاربرقی پارس خزر مدل VC-808W, VC-2000W

66,500 تومان 70,000 تومان
5% تخفیف

لوله خرطومی با کوپلینگ (به رنگ طوسی ) جاربرقی پارس خزر مدل VC-808W, VC-2000W

70,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

محور حلزونی (طوسی) جاروبرقی پارس خزر مدل VC-2000W 

22,800 تومان 24,000 تومان
5% تخفیف

محور حلزونی (طوسی) جاروبرقی پارس خزر مدل VC-2000W 

24,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

برس (پارویی) اصلی (مشکی) جاروبرقی پارس خزر مدل VC-2200W, VC-2000W, VC-707Alpha

95,000 تومان 100,000 تومان
5% تخفیف

برس (پارویی) اصلی (مشکی) جاروبرقی پارس خزر مدل VC-2200W, VC-2000W, VC-707Alpha

100,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

تفنگی ریموت دار طوسی جاروبرقی پارس خزر مدل VC-2200, VC-2000

150,000 تومان

تفنگی ریموت دار طوسی جاروبرقی پارس خزر مدل VC-2200, VC-2000

150,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

ضربه گیر موتور آمتیک جاروبرقی پارس خزر مدل VC-2200W, VC-2000W

29,688 تومان 31,250 تومان
5% تخفیف

ضربه گیر موتور آمتیک جاروبرقی پارس خزر مدل VC-2200W, VC-2000W

31,250 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

درپوش محفظه شاسی (درپوش آشغال) به رنگ (قرمز ) جاروبرقی پارس خزر مدل VC-2000

148,438 تومان 156,250 تومان
5% تخفیف

درپوش محفظه شاسی (درپوش آشغال) به رنگ (قرمز ) جاروبرقی پارس خزر مدل VC-2000

156,250 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

بدنه ی اصلی زیرین (طوسی) جاروبرقی پارس خزر مدل VC-2000

178,125 تومان 187,500 تومان
5% تخفیف

بدنه ی اصلی زیرین (طوسی) جاروبرقی پارس خزر مدل VC-2000

187,500 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

قاب چرخ جلو (طوسی) جاروبرقی پارس خزر مدل VC-2200W, VC-2000W

29,688 تومان 31,250 تومان
5% تخفیف

قاب چرخ جلو (طوسی) جاروبرقی پارس خزر مدل VC-2200W, VC-2000W

31,250 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

سیم جمع کن جاروبرقی پارس خزر مدلهای VC-2200,VC-2000,KOMPRESSOR,VC-808

356,250 تومان 375,000 تومان
5% تخفیف

سیم جمع کن جاروبرقی پارس خزر مدلهای VC-2200,VC-2000,KOMPRESSOR,VC-808

375,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

قاب فیلتر ورودی هوا جاروبرقی پارس خزر مدل VC-2000 , VC-2200,کمپرسور

37,050 تومان 39,000 تومان
5% تخفیف

قاب فیلتر ورودی هوا جاروبرقی پارس خزر مدل VC-2000 , VC-2200,کمپرسور

39,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

پاکت (کیسه) جاروبرقی پارس خزر مدل 2000 (پاکت 2000)

42,500 تومان

پاکت (کیسه) جاروبرقی پارس خزر مدل 2000 (پاکت 2000)

42,500 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.