موتور کنترلی پنکه پارس خزر مدل ES-9010, ES-5030H, ES-4070, ES-4060, ES-7020

578,985 تومان

موتور کنترلی پنکه پارس خزر مدل ES-9010, ES-5030H, ES-4070, ES-4060, ES-7020

578,985 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

موتور کنترلی پنکه پارس خزر مدل ES-9010, ES-5030H, ES-4070, ES-4060, ES-7020

573,195 تومان 578,985 تومان
1% تخفیف

موتور کنترلی پنکه پارس خزر مدل ES-9010, ES-5030H, ES-4070, ES-4060, ES-7020

578,985 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

قاب پلاستیکی عقب (سفید) پنکه پارس خزر مدل ES-4060R KAI-HM,ES-4070,ADO

40,000 تومان

قاب پلاستیکی عقب (سفید) پنکه پارس خزر مدل ES-4060R KAI-HM,ES-4070,ADO

40,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

موتور کنترلی پنکه پارس خزر مدل ES-9010, ES-5030H, ES-4070, ES-4060, ES-7020

574,992 تومان

موتور کنترلی پنکه پارس خزر مدل ES-9010, ES-5030H, ES-4070, ES-4060, ES-7020

574,992 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

گلویی پنکه رومیزی پارس خزر مدل ES-4060

51,300 تومان 54,000 تومان
5% تخفیف

گلویی پنکه رومیزی پارس خزر مدل ES-4060

54,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

برد الکترونیکی پنکه پارس خزر مدل ES-7020, ES-4060R

133,950 تومان 141,000 تومان
5% تخفیف

برد الکترونیکی پنکه پارس خزر مدل ES-7020, ES-4060R

141,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

دکور یشن پلیت(صفحه دکور بدنه کلید) پنکه پارس خزر مدل ES-4060R

46,550 تومان 49,000 تومان
5% تخفیف

دکور یشن پلیت(صفحه دکور بدنه کلید) پنکه پارس خزر مدل ES-4060R

49,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

پوشش چشمی (کاور چشمی) پنکه پارس خزر مدل ES-7020, ES-4060

21,850 تومان 23,000 تومان
5% تخفیف

پوشش چشمی (کاور چشمی) پنکه پارس خزر مدل ES-7020, ES-4060

23,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

موتور کنترلی پنکه پارس خزر مدل ES-9010, ES-5030H, ES-4070, ES-4060, ES-7020

534,375 تومان 562,500 تومان
5% تخفیف

موتور کنترلی پنکه پارس خزر مدل ES-9010, ES-5030H, ES-4070, ES-4060, ES-7020

562,500 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

درپوش پایه (آبی) پنکه پارس خزر مدل ES-4030, ES-4060R

35,150 تومان 37,000 تومان
5% تخفیف

درپوش پایه (آبی) پنکه پارس خزر مدل ES-4030, ES-4060R

37,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

رینگ پایه (ضربه گیر پایه) (آبی) پنکه پارس خزر مدل ES-4030, ES-4060

25,650 تومان 27,000 تومان
5% تخفیف

رینگ پایه (ضربه گیر پایه) (آبی) پنکه پارس خزر مدل ES-4030, ES-4060

27,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

دکمه تنظیم ارتفاع (آبی) پنکه پارس خزر مدل ES-4030, ES-4060

27,550 تومان 29,000 تومان
5% تخفیف

دکمه تنظیم ارتفاع (آبی) پنکه پارس خزر مدل ES-4030, ES-4060

29,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

بوش لوله اصلی(رنگ آبی) پنکه پارس خزر مدل ES-4030,ES-4060

30,400 تومان 32,000 تومان
5% تخفیف

بوش لوله اصلی(رنگ آبی) پنکه پارس خزر مدل ES-4030,ES-4060

32,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

مهره پروانه با فیلر فلزی پنکه ES-9010و4020و4030و4060

18,050 تومان 19,000 تومان
5% تخفیف

مهره پروانه با فیلر فلزی پنکه ES-9010و4020و4030و4060

19,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

کنترل مشترک (ریموت کنترل ) جدید پنکه 4060.5030وES-4070R

62,700 تومان 66,000 تومان
5% تخفیف

کنترل مشترک (ریموت کنترل ) جدید پنکه 4060.5030وES-4070R

66,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

بدنه کلید جلوی پنکه پارس خزر مدل ES-4060

57,000 تومان 60,000 تومان
5% تخفیف

بدنه کلید جلوی پنکه پارس خزر مدل ES-4060

60,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

رینگ دورگارد(آبی) پنکه پارس خزر مدل ES-4060R

41,000 تومان

رینگ دورگارد(آبی) پنکه پارس خزر مدل ES-4060R

41,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.