برد پنکه پارس خزر مدل ES-4070R

134,900 تومان 142,000 تومان
5% تخفیف

برد پنکه پارس خزر مدل ES-4070R

142,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

موتور کنترلی پنکه پارس خزر مدل ES-9010, ES-5030H, ES-4070, ES-4060, ES-7020

578,985 تومان

موتور کنترلی پنکه پارس خزر مدل ES-9010, ES-5030H, ES-4070, ES-4060, ES-7020

578,985 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

موتور کنترلی پنکه پارس خزر مدل ES-9010, ES-5030H, ES-4070, ES-4060, ES-7020

573,195 تومان 578,985 تومان
1% تخفیف

موتور کنترلی پنکه پارس خزر مدل ES-9010, ES-5030H, ES-4070, ES-4060, ES-7020

578,985 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

مونوگرام (طوسی) پنکه پارس خزر مدل ES-4070R

31,350 تومان 33,000 تومان
5% تخفیف

مونوگرام (طوسی) پنکه پارس خزر مدل ES-4070R

33,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

قاب پلاستیکی جلوی موتور پنکه پارس خزر مدل ES-4070R

26,125 تومان 27,500 تومان
5% تخفیف

قاب پلاستیکی جلوی موتور پنکه پارس خزر مدل ES-4070R

27,500 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

مهره پروانه (طوسی) پنکه پارس خزر مدل ES-4070R

23,750 تومان 25,000 تومان
5% تخفیف

مهره پروانه (طوسی) پنکه پارس خزر مدل ES-4070R

25,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

دکمه برد (ناب برد ) پنکه پارس خزر مدل ES-4070R

28,025 تومان 29,500 تومان
5% تخفیف

دکمه برد (ناب برد ) پنکه پارس خزر مدل ES-4070R

29,500 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

دکور قاب بلند جلو (طوسی) پنکه پارس خزر مدل ES-4070

41,800 تومان 44,000 تومان
5% تخفیف

دکور قاب بلند جلو (طوسی) پنکه پارس خزر مدل ES-4070

44,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

قاب پلاستیکی عقب (سفید) پنکه پارس خزر مدل ES-4060R KAI-HM,ES-4070,ADO

40,000 تومان

قاب پلاستیکی عقب (سفید) پنکه پارس خزر مدل ES-4060R KAI-HM,ES-4070,ADO

40,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

موتور کنترلی پنکه پارس خزر مدل ES-9010, ES-5030H, ES-4070, ES-4060, ES-7020

574,992 تومان

موتور کنترلی پنکه پارس خزر مدل ES-9010, ES-5030H, ES-4070, ES-4060, ES-7020

574,992 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

موتور کنترلی پنکه پارس خزر مدل ES-9010, ES-5030H, ES-4070, ES-4060, ES-7020

534,375 تومان 562,500 تومان
5% تخفیف

موتور کنترلی پنکه پارس خزر مدل ES-9010, ES-5030H, ES-4070, ES-4060, ES-7020

562,500 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

قاب عقب موتور پنکه پارس خزر مدل ES-4070R

40,850 تومان 43,000 تومان
5% تخفیف

قاب عقب موتور پنکه پارس خزر مدل ES-4070R

43,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

کنترل مشترک (ریموت کنترل ) جدید پنکه 4060.5030وES-4070R

62,700 تومان 66,000 تومان
5% تخفیف

کنترل مشترک (ریموت کنترل ) جدید پنکه 4060.5030وES-4070R

66,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

رینگ دور گارد (طوسی) پنکه پارس خزر مدل ES-4070R

38,950 تومان 41,000 تومان
5% تخفیف

رینگ دور گارد (طوسی) پنکه پارس خزر مدل ES-4070R

41,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

بدنه سوئیچ (طوسی) پنکه پارس خزر مدل ES-4070R

47,025 تومان 49,500 تومان
5% تخفیف

بدنه سوئیچ (طوسی) پنکه پارس خزر مدل ES-4070R

49,500 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

مهره سفت کننده پایه (طوسی دنده درشت) پنکه ES-4070 پارس خزر

26,600 تومان 28,000 تومان
5% تخفیف

مهره سفت کننده پایه (طوسی دنده درشت) پنکه ES-4070 پارس خزر

28,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

گلویی پنکه ES-4070 پارس خزر به رنگ طوسی

39,900 تومان 42,000 تومان
5% تخفیف

گلویی پنکه ES-4070 پارس خزر به رنگ طوسی

42,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

مهره نگهدارنده گارد پنکه پارس خزر به رنگ طوسی مدل ES-4070

18,050 تومان 19,000 تومان
5% تخفیف

مهره نگهدارنده گارد پنکه پارس خزر به رنگ طوسی مدل ES-4070

19,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

بدنه عقب پنکه پارس خزر به رنگ طوسی مدل ES-4070

58,900 تومان 62,000 تومان
5% تخفیف

بدنه عقب پنکه پارس خزر به رنگ طوسی مدل ES-4070

62,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.