ضامن فشاری پنکه پارس خزر مدل ES-5020, ES-5030H.W

21,375 تومان 22,500 تومان
5% تخفیف

ضامن فشاری پنکه پارس خزر مدل ES-5020, ES-5030H.W

22,500 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

قاب عقب موتور پنکه پارس خزر مدل ES-5030W, ES-6030W

23,750 تومان 25,000 تومان
5% تخفیف

قاب عقب موتور پنکه پارس خزر مدل ES-5030W, ES-6030W

25,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

قاب جلو کنترلی (قاب پلاستیکی جلوی موتور) پنکه پارس خزر مدل ES-5030W, ES-6030W

23,750 تومان 25,000 تومان
5% تخفیف

قاب جلو کنترلی (قاب پلاستیکی جلوی موتور) پنکه پارس خزر مدل ES-5030W, ES-6030W

25,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

قاب عقب موتور پنکه پارس خزر مدل ES-5030H

21,850 تومان 23,000 تومان
5% تخفیف

قاب عقب موتور پنکه پارس خزر مدل ES-5030H

23,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

قاب جلو پنکه پارس خزر مدل ES-5030H, ES-7020

23,750 تومان 25,000 تومان
5% تخفیف

قاب جلو پنکه پارس خزر مدل ES-5030H, ES-7020

25,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

موتور کنترلی پنکه پارس خزر مدل ES-9010, ES-5030H, ES-4070, ES-4060, ES-7020

578,985 تومان

موتور کنترلی پنکه پارس خزر مدل ES-9010, ES-5030H, ES-4070, ES-4060, ES-7020

578,985 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

قاب نگهدارنده فنر حلزونی پنکه پارس خزر ES-5030H, ES-5030W, ES-5020

22,500 تومان 25,000 تومان
10% تخفیف

قاب نگهدارنده فنر حلزونی پنکه پارس خزر ES-5030H, ES-5030W, ES-5020

25,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

قاب نگهدارنده پایه (نگهدارنده ضامن) پنکه پارس خزر مدل ES-5030H, ES-5030W, ES-5020

22,500 تومان 25,000 تومان
10% تخفیف

قاب نگهدارنده پایه (نگهدارنده ضامن) پنکه پارس خزر مدل ES-5030H, ES-5030W, ES-5020

25,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

لوله داخلی پنکه پارس خزر مدل ES-5030, ES-5020

58,900 تومان 62,000 تومان
5% تخفیف

لوله داخلی پنکه پارس خزر مدل ES-5030, ES-5020

62,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

برد الکترونیکی پنکه پارس خزر مدل ES-5030H

60,800 تومان 64,000 تومان
5% تخفیف

برد الکترونیکی پنکه پارس خزر مدل ES-5030H

64,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

موتور سیم بلند گیربکس دار پنکه پارس خزر مدل ES-5030

433,125 تومان 437,500 تومان
1% تخفیف

موتور سیم بلند گیربکس دار پنکه پارس خزر مدل ES-5030

437,500 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

فنر حلزونی پنکه پارس خزر مدل ES-5030H, ES-5030W, ES-5020

38,000 تومان 40,000 تومان
5% تخفیف

فنر حلزونی پنکه پارس خزر مدل ES-5030H, ES-5030W, ES-5020

40,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

موتور کنترلی پنکه پارس خزر مدل ES-9010, ES-5030H, ES-4070, ES-4060, ES-7020

573,195 تومان 578,985 تومان
1% تخفیف

موتور کنترلی پنکه پارس خزر مدل ES-9010, ES-5030H, ES-4070, ES-4060, ES-7020

578,985 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

موتور گردان جهت گردش افقی پنکه پارس خزر مدل ES-5030H

47,500 تومان 50,000 تومان
5% تخفیف

موتور گردان جهت گردش افقی پنکه پارس خزر مدل ES-5030H

50,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

صفحه دکور سوییچ پنکه پارس خزر مدل ES-5030H

33,250 تومان 35,000 تومان
5% تخفیف

صفحه دکور سوییچ پنکه پارس خزر مدل ES-5030H

35,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

صفحه دکور سوییچ پنکه پارس خزر مدل ES-5030W

33,250 تومان 35,000 تومان
5% تخفیف

صفحه دکور سوییچ پنکه پارس خزر مدل ES-5030W

35,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

صفحه دکور سوییچ پنکه پارس خزر مدل ES-5030

39,000 تومان

صفحه دکور سوییچ پنکه پارس خزر مدل ES-5030

39,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

برد الکترونیکی پنکه پارس خزر مدل ES-5030w

104,500 تومان 110,000 تومان
5% تخفیف

برد الکترونیکی پنکه پارس خزر مدل ES-5030w

110,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

برد الکترونیکی پنکه پارس خزر مدل ES-5030

133,000 تومان 140,000 تومان
5% تخفیف

برد الکترونیکی پنکه پارس خزر مدل ES-5030

140,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.