قاب جلو پنکه پارس خزر مدل ES-9010

35,150 تومان 37,000 تومان
5% تخفیف

قاب جلو پنکه پارس خزر مدل ES-9010

37,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

پایه کوتاه جلو پنکه پارس خزر مدل ES-9010

54,150 تومان 57,000 تومان
5% تخفیف

پایه کوتاه جلو پنکه پارس خزر مدل ES-9010

57,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

پایه عقب کوتاه پنکه پارس خزر مدل ES-9010

50,350 تومان 53,000 تومان
5% تخفیف

پایه عقب کوتاه پنکه پارس خزر مدل ES-9010

53,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

قاب عقب موتور پلاستیکی پنکه پارس خزر مدل ES-9010

33,250 تومان 35,000 تومان
5% تخفیف

قاب عقب موتور پلاستیکی پنکه پارس خزر مدل ES-9010

35,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

موتور کنترلی پنکه پارس خزر مدل ES-9010, ES-5030H, ES-4070, ES-4060, ES-7020

578,985 تومان

موتور کنترلی پنکه پارس خزر مدل ES-9010, ES-5030H, ES-4070, ES-4060, ES-7020

578,985 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

موتور کنترلی پنکه پارس خزر مدل ES-9010, ES-5030H, ES-4070, ES-4060, ES-7020

573,195 تومان 578,985 تومان
1% تخفیف

موتور کنترلی پنکه پارس خزر مدل ES-9010, ES-5030H, ES-4070, ES-4060, ES-7020

578,985 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

موتور کنترلی پنکه پارس خزر مدل ES-9010, ES-5030H, ES-4070, ES-4060, ES-7020

574,992 تومان

موتور کنترلی پنکه پارس خزر مدل ES-9010, ES-5030H, ES-4070, ES-4060, ES-7020

574,992 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

موتور کنترلی پنکه پارس خزر مدل ES-9010, ES-5030H, ES-4070, ES-4060, ES-7020

534,375 تومان 562,500 تومان
5% تخفیف

موتور کنترلی پنکه پارس خزر مدل ES-9010, ES-5030H, ES-4070, ES-4060, ES-7020

562,500 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

خازن 3.5 میکروفاراد پنکه پارس خزر مدل ES-9010R

11,400 تومان 12,000 تومان
5% تخفیف

خازن 3.5 میکروفاراد پنکه پارس خزر مدل ES-9010R

12,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

برد الکترونیکی پنکه پارس خزر مدل ES-9010R

159,600 تومان 168,000 تومان
5% تخفیف

برد الکترونیکی پنکه پارس خزر مدل ES-9010R

168,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

مهره پروانه با فیلر فلزی پنکه ES-9010و4020و4030و4060

18,050 تومان 19,000 تومان
5% تخفیف

مهره پروانه با فیلر فلزی پنکه ES-9010و4020و4030و4060

19,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

گلویی پنکه پارس خزر مدل ES-9010

54,150 تومان 57,000 تومان
5% تخفیف

گلویی پنکه پارس خزر مدل ES-9010

57,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

دکور پنکه 9010 پارس خزر

91,200 تومان 96,000 تومان
5% تخفیف

دکور پنکه 9010 پارس خزر

96,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.