ترموستات سرامیکی پلوپز پارس خزر مدل RC-181, RC-101

60,800 تومان 64,000 تومان
5% تخفیف

ترموستات سرامیکی پلوپز پارس خزر مدل RC-181, RC-101

64,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

پیمانه پلوپز پارس خزر مدل RC-ALL, RC-ALL Taftan, 181 Plaza

23,750 تومان 25,000 تومان
5% تخفیف

پیمانه پلوپز پارس خزر مدل RC-ALL, RC-ALL Taftan, 181 Plaza

25,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

ترمال فیوز (فیوز حررارتی) پلوپز پارس خزر مدل RC-101, RC-181

47,500 تومان 50,000 تومان
5% تخفیف

ترمال فیوز (فیوز حررارتی) پلوپز پارس خزر مدل RC-101, RC-181

50,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

صفحه گرم کننده پلوپز دوازده نفره پارس خزر مدل RC-271TSP, RC-271TS

183,350 تومان 193,000 تومان
5% تخفیف

صفحه گرم کننده پلوپز دوازده نفره پارس خزر مدل RC-271TSP, RC-271TS

193,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

المنت (صفحه گرم کننده) پلوپز شانزده نفره پارس خزر مدل RC-361TSP, RC-361TS

210,900 تومان 222,000 تومان
5% تخفیف

المنت (صفحه گرم کننده) پلوپز شانزده نفره پارس خزر مدل RC-361TSP, RC-361TS

222,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

المنت (صفحه گرم کننده) پلوپز هشت نفره پارس خزر مدل RC-181T​S, RC-181TSP, DMC-181P, 181pl

137,750 تومان 145,000 تومان
5% تخفیف

المنت (صفحه گرم کننده) پلوپز هشت نفره پارس خزر مدل RC-181T​S, RC-181TSP, DMC-181P, 181pl

145,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

المنت (صفحه گرم کننده)پلوپز چهار نفره پارس خزر مدل RC-101ALL​

92,150 تومان 97,000 تومان
5% تخفیف

المنت (صفحه گرم کننده)پلوپز چهار نفره پارس خزر مدل RC-101ALL​

97,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

المنت (صفحه گرم کننده) پلوپز پارس خزر مدل RC-61TYAN

67,450 تومان 71,000 تومان
5% تخفیف

المنت (صفحه گرم کننده) پلوپز پارس خزر مدل RC-61TYAN

71,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

سوییچ آرام پز و پلوپز پارس خزر مدل RC-SC, ALL

55,100 تومان 58,000 تومان
5% تخفیف

سوییچ آرام پز و پلوپز پارس خزر مدل RC-SC, ALL

58,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

نگهدارنده قاشق پلوپز پارس خزر مدل plaza, DMC-ALL

19,000 تومان 20,000 تومان
5% تخفیف

نگهدارنده قاشق پلوپز پارس خزر مدل plaza, DMC-ALL

20,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

لولای ست شده چپ پلوپز پارس خزر مدل 101plaza, DMC-101P

34,200 تومان 36,000 تومان
5% تخفیف

لولای ست شده چپ پلوپز پارس خزر مدل 101plaza, DMC-101P

36,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

لولای ست شده راست پلوپز پارس خزر مدل 101plaza, DMC-101P

34,200 تومان 36,000 تومان
5% تخفیف

لولای ست شده راست پلوپز پارس خزر مدل 101plaza, DMC-101P

36,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

لولای ست شده راست پلوپز پارس خزر مدل 181plaza, DMC-181P

33,250 تومان 35,000 تومان
5% تخفیف

لولای ست شده راست پلوپز پارس خزر مدل 181plaza, DMC-181P

35,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

لولای ست شده چپ پلوپز پارس خزر مدل 181plaza, DMC-181P 

33,250 تومان 35,000 تومان
5% تخفیف

لولای ست شده چپ پلوپز پارس خزر مدل 181plaza, DMC-181P 

35,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

پوشش تایمر (سفید) (قاب تایمر) پلوپز پارس خزر مدل RC-181TYAN, RC-61 TYAN

24,700 تومان 26,000 تومان
5% تخفیف

پوشش تایمر (سفید) (قاب تایمر) پلوپز پارس خزر مدل RC-181TYAN, RC-61 TYAN

26,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

صفحه دکور پلوپز پارس خزر مدل DMC-101P

83,600 تومان 88,000 تومان
5% تخفیف

صفحه دکور پلوپز پارس خزر مدل DMC-101P

88,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

صفحه دکور پلوپز پارس خزر مدل DMC-181P

92,150 تومان 97,000 تومان
5% تخفیف

صفحه دکور پلوپز پارس خزر مدل DMC-181P

97,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

ترموستات (کلید اتوماتیک) پلوپز پارس خزر مدل RC-ALL

62,700 تومان 66,000 تومان
5% تخفیف

ترموستات (کلید اتوماتیک) پلوپز پارس خزر مدل RC-ALL

66,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

تایمر 110 ولت انگلیسی (نیم دایره) (سه فیش) پلو پز پارس خزر RC-101,181 TSE

93,100 تومان 98,000 تومان
5% تخفیف

تایمر 110 ولت انگلیسی (نیم دایره) (سه فیش) پلو پز پارس خزر RC-101,181 TSE

98,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

تایمر (چهار فیش) شیاردار تمام دایره RC-ALL TS

93,100 تومان 98,000 تومان
5% تخفیف

تایمر (چهار فیش) شیاردار تمام دایره RC-ALL TS

98,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.