فشاری آبمیوه گیری پارس خزر مدل 610p

47,025 تومان 49,500 تومان
5% تخفیف

فشاری آبمیوه گیری پارس خزر مدل 610p

49,500 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

درب پارچ مخلوط کن أبمیوه گیری پارس خزر مدل BG-300P,JBG-610P

48,450 تومان 51,000 تومان
5% تخفیف

درب پارچ مخلوط کن أبمیوه گیری پارس خزر مدل BG-300P,JBG-610P

51,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

صفحه گرداننده آمیتک (کوپل سر موتور قدیم ) آبمیوه گیری پارس خزر مدل JBG-600P, JBG-610P

42,750 تومان 45,000 تومان
5% تخفیف

صفحه گرداننده آمیتک (کوپل سر موتور قدیم ) آبمیوه گیری پارس خزر مدل JBG-600P, JBG-610P

45,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

بسکت کامل (سبد آبمیوه گیری ) استیل ویتافروت, JBG-610P

218,500 تومان 230,000 تومان
5% تخفیف

بسکت کامل (سبد آبمیوه گیری ) استیل ویتافروت, JBG-610P

230,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

کوپلینگ پارچ (کوپلر)، آب میوه گیری، مخلوط کن، آسیاب پارس خزر مدل های JBG-600P, JBG-610P

36,100 تومان 38,000 تومان
5% تخفیف

کوپلینگ پارچ (کوپلر)، آب میوه گیری، مخلوط کن، آسیاب پارس خزر مدل های JBG-600P, JBG-610P

38,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

تیغه آسیاب، آب میوه گیری، مخلوط کن، آسیاب پارس خزر مدل های JBG-600P, JBG-610P , JBG-620P

53,200 تومان 56,000 تومان
5% تخفیف

تیغه آسیاب، آب میوه گیری، مخلوط کن، آسیاب پارس خزر مدل های JBG-600P, JBG-610P , JBG-620P

56,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

در محصول آبمیوه گیری پارس خزر مدلهای: JBG-600P ,610P,620P

92,150 تومان 97,000 تومان
5% تخفیف

در محصول آبمیوه گیری پارس خزر مدلهای: JBG-600P ,610P,620P

97,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

لیوان به همراه در آب میوه گیری، مخلوط کن، آسیاب پارس خزر مدل JBG-600P, JBG-610P

52,725 تومان 55,500 تومان
5% تخفیف

لیوان به همراه در آب میوه گیری، مخلوط کن، آسیاب پارس خزر مدل JBG-600P, JBG-610P

55,500 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

تیغه مخلوط کن، آبمیوه گیری/ مخلوط کن/ آسیاب پارس خزر برای مدلهای JBG-600P, JBG-610P

53,000 تومان

تیغه مخلوط کن، آبمیوه گیری/ مخلوط کن/ آسیاب پارس خزر برای مدلهای JBG-600P, JBG-610P

53,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

آداپتور پایه پارچ آبمیوه گیری/ مخلوط کن/ آسیاب پارس خزر برای مدلهای JBG-600P, JBG-610P

43,700 تومان 46,000 تومان
5% تخفیف

آداپتور پایه پارچ آبمیوه گیری/ مخلوط کن/ آسیاب پارس خزر برای مدلهای JBG-600P, JBG-610P

46,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

محور (بازو) آبمیوه گیری/ مخلوط کن/ آسیاب پارس خزر برای مدلهای JBG-600P, JBG-610P

24,700 تومان 26,000 تومان
5% تخفیف

محور (بازو) آبمیوه گیری/ مخلوط کن/ آسیاب پارس خزر برای مدلهای JBG-600P, JBG-610P

26,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

نگهدارنده بازوی چپ آبمیوه گیری/ مخلوط کن/ آسیاب پارس خزر برای مدلهای JBG-600P, JBG-610P

27,550 تومان 29,000 تومان
5% تخفیف

نگهدارنده بازوی چپ آبمیوه گیری/ مخلوط کن/ آسیاب پارس خزر برای مدلهای JBG-600P, JBG-610P

29,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

پارچ بدون درب و تیغه مخلوط کن آبمیوه گیری پارس خزر مدل : JBG-600P , JBG-610P

159,600 تومان 168,000 تومان
5% تخفیف

پارچ بدون درب و تیغه مخلوط کن آبمیوه گیری پارس خزر مدل : JBG-600P , JBG-610P

168,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.