شاسی مونتاژ شده به همراه لرزه گیر برای غذاساز 11کاره مدل CFP_110

94,050 تومان 99,000 تومان
5% تخفیف

شاسی مونتاژ شده به همراه لرزه گیر برای غذاساز 11کاره مدل CFP_110

99,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

تیغه همزن مخلوط کن غذاساز 11 کاره پارس خزر

39,900 تومان 42,000 تومان
5% تخفیف

تیغه همزن مخلوط کن غذاساز 11 کاره پارس خزر

42,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

محافظ محور موتور غذاساز یازده کاره سایا مدل CFP-110

17,813 تومان 18,750 تومان
5% تخفیف

محافظ محور موتور غذاساز یازده کاره سایا مدل CFP-110

18,750 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

محافظ زبانه غذاساز یازده کاره مدل CFP-110

18,050 تومان 19,000 تومان
5% تخفیف

محافظ زبانه غذاساز یازده کاره مدل CFP-110

19,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

لید کوچک پارچ (در کوچک) غذاساز یازده کاره سایا مدل CFP-110

17,813 تومان 18,750 تومان
5% تخفیف

لید کوچک پارچ (در کوچک) غذاساز یازده کاره سایا مدل CFP-110

18,750 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

در بزرگ پارچ غذاساز یازده کاره سایا مدل CFP-110

32,300 تومان 34,000 تومان
5% تخفیف

در بزرگ پارچ غذاساز یازده کاره سایا مدل CFP-110

34,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

دکمه کلید کنترل سرعت (ناب کلید کنترل سرعت) غذاساز یازده کاره سایا مدل CFP-110

25,650 تومان 27,000 تومان
5% تخفیف

دکمه کلید کنترل سرعت (ناب کلید کنترل سرعت) غذاساز یازده کاره سایا مدل CFP-110

27,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

چرخ دنده بزرگ غذا ساز سایا مدل CFP-110

57,950 تومان 61,000 تومان
5% تخفیف

چرخ دنده بزرگ غذا ساز سایا مدل CFP-110

61,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

کلید و برد کنترل سرعت غذا ساز یازده کاره مدل CFP-110

166,250 تومان 175,000 تومان
5% تخفیف

کلید و برد کنترل سرعت غذا ساز یازده کاره مدل CFP-110

175,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

درپوش محل تیغه ها غذا ساز سایا مدل CFP-110

45,600 تومان 48,000 تومان
5% تخفیف

درپوش محل تیغه ها غذا ساز سایا مدل CFP-110

48,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

تسمه غذا ساز سایا مدل CFP-110

94,050 تومان 99,000 تومان
5% تخفیف

تسمه غذا ساز سایا مدل CFP-110

99,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

فشاری دوقلو (پوشر) غذا ساز سایا مدل CFP-110

63,650 تومان 67,000 تومان
5% تخفیف

فشاری دوقلو (پوشر) غذا ساز سایا مدل CFP-110

67,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

محور غذا ساز یازده کاره سایا مدل CFP-110

78,850 تومان 83,000 تومان
5% تخفیف

محور غذا ساز یازده کاره سایا مدل CFP-110

83,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

ظرف اصلی غذا ساز یازده کاره سایا

188,100 تومان 198,000 تومان
5% تخفیف

ظرف اصلی غذا ساز یازده کاره سایا

198,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

رابط بین تیغه و موتور غذاساز سایا و BG-310 وBG-330

27,000 تومان

رابط بین تیغه و موتور غذاساز سایا و BG-310 وBG-330

27,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

تیغه اصلی غذا ساز یازده کاره سایا CFP110

295,000 تومان

تیغه اصلی غذا ساز یازده کاره سایا CFP110

295,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

مخروط آبگیری غذا ساز یازده کاره سایا

42,000 تومان

مخروط آبگیری غذا ساز یازده کاره سایا

42,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

نگهدارنده تیغه غذا ساز یازده کاره سایا

38,950 تومان 41,000 تومان
5% تخفیف

نگهدارنده تیغه غذا ساز یازده کاره سایا

41,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

محل جمع آوری تفاله غذا ساز یازده کاره سایا

108,000 تومان

محل جمع آوری تفاله غذا ساز یازده کاره سایا

108,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

درپوش آبمیوه گیری 11 کاره سایا

83,000 تومان

درپوش آبمیوه گیری 11 کاره سایا

83,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.