دسته چپ و راست کتری به رنگ سفید چایساز پارس خزر مدل TM-3500/TM3000SP/TK-2400sp

72,000 تومان

دسته چپ و راست کتری به رنگ سفید چایساز پارس خزر مدل TM-3500/TM3000SP/TK-2400sp

72,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

قوری شیشه ای تسمه دار به رنگ سفید چایساز پارس خزر مدل TM-3000SP

164,350 تومان 173,000 تومان
5% تخفیف

قوری شیشه ای تسمه دار به رنگ سفید چایساز پارس خزر مدل TM-3000SP

173,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

فیلتر آب (سفید) چای ساز پارس خزر مدل TM-3500P,TM-3000SP, TK-2400P

30,400 تومان 32,000 تومان
5% تخفیف

فیلتر آب (سفید) چای ساز پارس خزر مدل TM-3500P,TM-3000SP, TK-2400P

32,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

فیلتر آب (آبی) چای ساز پارس خزر مدل TM-3500P,TM-3000SP,TK-2400P

30,400 تومان 32,000 تومان
5% تخفیف

فیلتر آب (آبی) چای ساز پارس خزر مدل TM-3500P,TM-3000SP,TK-2400P

32,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

فیلتر آب (سبز) چای ساز پارس خزر مدل TM-3500P,TM-3000SP,TK-2400P

30,400 تومان 32,000 تومان
5% تخفیف

فیلتر آب (سبز) چای ساز پارس خزر مدل TM-3500P,TM-3000SP,TK-2400P

32,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

دامن کتری چای ساز پارس خزر مدل TM-3000SP,TK-2400P

30,400 تومان 32,000 تومان
5% تخفیف

دامن کتری چای ساز پارس خزر مدل TM-3000SP,TK-2400P

32,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

پایه اصلی چای ساز پارس خزر مدل TM-3000SP,TK-2400P

48,450 تومان 51,000 تومان
5% تخفیف

پایه اصلی چای ساز پارس خزر مدل TM-3000SP,TK-2400P

51,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

رینگ لاستیک آببندی چای ساز پارس خزر مدل EK-2200P,TK-2300P

24,700 تومان 26,000 تومان
5% تخفیف

رینگ لاستیک آببندی چای ساز پارس خزر مدل EK-2200P,TK-2300P

26,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

انتقال دهنده قدرت سه پیچ (ترموستات) چای ساز پارس خزر مدل TM-3500P,TM-3000SP, TK-2400P

50,350 تومان 53,000 تومان
5% تخفیف

انتقال دهنده قدرت سه پیچ (ترموستات) چای ساز پارس خزر مدل TM-3500P,TM-3000SP, TK-2400P

53,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

المنت حرارتی چای ساز پارس خزر مدل EK-2200P,TK-2300P

107,350 تومان 113,000 تومان
5% تخفیف

المنت حرارتی چای ساز پارس خزر مدل EK-2200P,TK-2300P

113,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

دسته راست کتری به رنگ سفید چایساز پارس خزر مدل TM-3500P, TM-3000SP,TK-2400SP

39,900 تومان 42,000 تومان
5% تخفیف

دسته راست کتری به رنگ سفید چایساز پارس خزر مدل TM-3500P, TM-3000SP,TK-2400SP

42,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

دسته چپ کتری به رنگ سفید همراه با چاپ چایساز پارس خزر مدل TM-3500P, TM-3000SP,TK-2400SP

45,600 تومان 48,000 تومان
5% تخفیف

دسته چپ کتری به رنگ سفید همراه با چاپ چایساز پارس خزر مدل TM-3500P, TM-3000SP,TK-2400SP

48,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

دسته چپ کتری به رنگ مشکی همراه با چاپ چایساز پارس خزر مدل TK-2400P, TM-3000SP

36,100 تومان 38,000 تومان
5% تخفیف

دسته چپ کتری به رنگ مشکی همراه با چاپ چایساز پارس خزر مدل TK-2400P, TM-3000SP

38,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

مجموعه برد چایساز پارس خزر مدل TK-2300P

57,950 تومان 61,000 تومان
5% تخفیف

مجموعه برد چایساز پارس خزر مدل TK-2300P

61,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

صفحه گرم کننده قوری چایساز پارس خزر مدل TM-3500P, TK-2300P

195,700 تومان 206,000 تومان
5% تخفیف

صفحه گرم کننده قوری چایساز پارس خزر مدل TM-3500P, TK-2300P

206,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

ترموستات کتری چای ساز پارس خزر مدل TK-2300P, EK-2200P

152,000 تومان 160,000 تومان
5% تخفیف

ترموستات کتری چای ساز پارس خزر مدل TK-2300P, EK-2200P

160,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

اتصال داخلی چای ساز پارس خزر مدل TK-2300P, EK-2200P

85,500 تومان 90,000 تومان
5% تخفیف

اتصال داخلی چای ساز پارس خزر مدل TK-2300P, EK-2200P

90,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

لامپ نئون کتری چای ساز پارس خزر مدل TK-2300P, EK-2200P

42,750 تومان 45,000 تومان
5% تخفیف

لامپ نئون کتری چای ساز پارس خزر مدل TK-2300P, EK-2200P

45,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

کانکتور سینی چای ساز پارس خزر مدل HY-2073

62,700 تومان 66,000 تومان
5% تخفیف

کانکتور سینی چای ساز پارس خزر مدل HY-2073

66,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

قوری چایساز مدل TM-3500 پارس خزر

171,000 تومان 180,000 تومان
5% تخفیف

قوری چایساز مدل TM-3500 پارس خزر

180,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.