المنت حرارتی شیشه ای توستر پارس خزر مدل OT-650P

42,750 تومان 45,000 تومان
5% تخفیف

المنت حرارتی شیشه ای توستر پارس خزر مدل OT-650P

45,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

پایه چپ توستر پارس خزر مدل OT-650P

21,850 تومان 23,000 تومان
5% تخفیف

پایه چپ توستر پارس خزر مدل OT-650P

23,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

پایه راست (سمت سیم برق) توستر پارس خزر مدل OT-650P

19,000 تومان 20,000 تومان
5% تخفیف

پایه راست (سمت سیم برق) توستر پارس خزر مدل OT-650P

20,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

تایمر توستر پارس خزر مدل OT-650P

76,000 تومان 80,000 تومان
5% تخفیف

تایمر توستر پارس خزر مدل OT-650P

80,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

دستگیره در توستر پارس خزر مدل OT-650P

18,050 تومان 19,000 تومان
5% تخفیف

دستگیره در توستر پارس خزر مدل OT-650P

19,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

کلید توستر پارس خزر مدل OT-650P

52,250 تومان 55,000 تومان
5% تخفیف

کلید توستر پارس خزر مدل OT-650P

55,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

دکمه تایمر (ناب تایمر) شیاردار توستر پارس خزر مدل OT-650P

23,750 تومان 25,000 تومان
5% تخفیف

دکمه تایمر (ناب تایمر) شیاردار توستر پارس خزر مدل OT-650P

25,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

دکمه سوییچ (نیم دایره) توستر پارس خزر مدل OT-650P

23,750 تومان 25,000 تومان
5% تخفیف

دکمه سوییچ (نیم دایره) توستر پارس خزر مدل OT-650P

25,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

توری فلزی اون توستر پارس خزر مدل 650

96,000 تومان

توری فلزی اون توستر پارس خزر مدل 650

96,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

سینی آلومینیومی توستر 650 پارس خزر

54,625 تومان 57,500 تومان
5% تخفیف

سینی آلومینیومی توستر 650 پارس خزر

57,500 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.