چرخ دنده غیر ارجینال کوپلینگ خردکن QMC

30,400 تومان 32,000 تومان
5% تخفیف

چرخ دنده غیر ارجینال کوپلینگ خردکن QMC

32,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

پارچ مخلوط کن پلاستیکی مدل VITAFRUITوOMEGAPLUS

179,550 تومان 189,000 تومان
5% تخفیف

پارچ مخلوط کن پلاستیکی مدل VITAFRUITوOMEGAPLUS

189,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

کوپل زیر آسیاب ML320 پارس خزر

22,000 تومان

کوپل زیر آسیاب ML320 پارس خزر

22,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

*کوپل سر موتور آسیاب پارس خزر مدل ML320

49,500 تومان

*کوپل سر موتور آسیاب پارس خزر مدل ML320

49,500 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

درپوش شیشه ای آسیاب برای آبمیوه گیری ، مخلوط کن ، آسیاب ناسیونال

55,100 تومان 58,000 تومان
5% تخفیف

درپوش شیشه ای آسیاب برای آبمیوه گیری ، مخلوط کن ، آسیاب ناسیونال

58,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

کاسه غیر ارجینال مولینکس 123

18,000 تومان

کاسه غیر ارجینال مولینکس 123

18,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

کاسه غیر ارجینال مولینکس 123 سفید رنگ

17,100 تومان 18,000 تومان
5% تخفیف

کاسه غیر ارجینال مولینکس 123 سفید رنگ

18,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

پارچ غیر ارجینال مولینکس 3و2و1

104,500 تومان 110,000 تومان
5% تخفیف

پارچ غیر ارجینال مولینکس 3و2و1

110,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

کفی تحتانی(بدنه پایینی) برای مدل OMEGA و OMEGA PLUS

61,750 تومان 65,000 تومان
5% تخفیف

کفی تحتانی(بدنه پایینی) برای مدل OMEGA و OMEGA PLUS

65,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

بدنه پلاستیکی آسیاب برای مدل ML_320 P

38,000 تومان 40,000 تومان
5% تخفیف

بدنه پلاستیکی آسیاب برای مدل ML_320 P

40,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

درپوش برای آسیاب مدل chili

44,650 تومان 47,000 تومان
5% تخفیف

درپوش برای آسیاب مدل chili

47,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

درپوش آسیاب پارس خزر مدل ML-320P, JBC-330P, JBC-630P

66,500 تومان 70,000 تومان
5% تخفیف

درپوش آسیاب پارس خزر مدل ML-320P, JBC-330P, JBC-630P

70,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

چرخ دنده ( چرح دنده ای که سر تیغه در آن قرار می گیرد) خرد کن پارس خزر مدل CP-802 P

68,400 تومان 72,000 تومان
5% تخفیف

چرخ دنده ( چرح دنده ای که سر تیغه در آن قرار می گیرد) خرد کن پارس خزر مدل CP-802 P

72,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

چرخ دنده دوبل خرد کن پارس خزر مدل CP-802 P

35,150 تومان 37,000 تومان
5% تخفیف

چرخ دنده دوبل خرد کن پارس خزر مدل CP-802 P

37,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

چرخ دنده کوچک خرد کن پارس خزر مدل CP-802 P

28,500 تومان 30,000 تومان
5% تخفیف

چرخ دنده کوچک خرد کن پارس خزر مدل CP-802 P

30,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

خازن خرد کن مدل GR-123 P, OMEGA, OMEGA PLUS

21,850 تومان 23,000 تومان
5% تخفیف

خازن خرد کن مدل GR-123 P, OMEGA, OMEGA PLUS

23,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

میکرو سوییچ خرد کن ​مدل GR-123 P

51,300 تومان 54,000 تومان
5% تخفیف

میکرو سوییچ خرد کن ​مدل GR-123 P

54,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

قاب سوییچ ایمنی خرد کن مدل GR-123 P

23,750 تومان 25,000 تومان
5% تخفیف

قاب سوییچ ایمنی خرد کن مدل GR-123 P

25,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

اهرم سوییچ ایمنی خرد کن مدل GR-123 P

20,900 تومان 22,000 تومان
5% تخفیف

اهرم سوییچ ایمنی خرد کن مدل GR-123 P

22,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

سوییچ خرد کن، مخلوط کن مدل شوگان SMC-220, QMC-20

43,700 تومان 46,000 تومان
5% تخفیف

سوییچ خرد کن، مخلوط کن مدل شوگان SMC-220, QMC-20

46,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.