چرخ دنده غیر ارجینال کوپلینگ خردکن QMC

30,400 تومان 32,000 تومان
5% تخفیف

چرخ دنده غیر ارجینال کوپلینگ خردکن QMC

32,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

سوییچ خرد کن، مخلوط کن مدل شوگان SMC-220, QMC-20

43,700 تومان 46,000 تومان
5% تخفیف

سوییچ خرد کن، مخلوط کن مدل شوگان SMC-220, QMC-20

46,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

چرخ دنده محور موتور با قطر کوچکتر خردکن، مخلوط کن، همزن پارس خزر مدل QMC-20

33,250 تومان 35,000 تومان
5% تخفیف

چرخ دنده محور موتور با قطر کوچکتر خردکن، مخلوط کن، همزن پارس خزر مدل QMC-20

35,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

چرخ دنده محور موتور با قطر بزرگتر خردکن، مخلوط کن، همزن پارس خزر مدل QMC-20

31,350 تومان 33,000 تومان
5% تخفیف

چرخ دنده محور موتور با قطر بزرگتر خردکن، مخلوط کن، همزن پارس خزر مدل QMC-20

33,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

درپوش ظرف اصلی خردکن، مخلوط کن، همزن پارس خزر مدل QMC-20

42,750 تومان 45,000 تومان
5% تخفیف

درپوش ظرف اصلی خردکن، مخلوط کن، همزن پارس خزر مدل QMC-20

45,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

قاب فلزی چرخدنده های محصول QMC20 خردکن سایا

57,000 تومان 60,000 تومان
5% تخفیف

قاب فلزی چرخدنده های محصول QMC20 خردکن سایا

60,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

بدنه پایین محصول خردکن QMC20 سایا

40,850 تومان 43,000 تومان
5% تخفیف

بدنه پایین محصول خردکن QMC20 سایا

43,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

محفظه بالایی موتور(قدیم) محصول خرد کن QMC20 سایا

65,550 تومان 69,000 تومان
5% تخفیف

محفظه بالایی موتور(قدیم) محصول خرد کن QMC20 سایا

69,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

چرخدنده دوبل محصول QMC20 سایا

49,000 تومان

چرخدنده دوبل محصول QMC20 سایا

49,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

موتور محصول خردکن qmc20 سایا

180,500 تومان 190,000 تومان
5% تخفیف

موتور محصول خردکن qmc20 سایا

190,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

چرخ دنده کوپلینگ QMC20 سایا

63,650 تومان 67,000 تومان
5% تخفیف

چرخ دنده کوپلینگ QMC20 سایا

67,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.