کاسه غیر ارجینال مولینکس 123

18,000 تومان

کاسه غیر ارجینال مولینکس 123

18,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

درپوش آسیاب پارس خزر مدل ML-320P, JBC-330P, JBC-630P

66,500 تومان 70,000 تومان
5% تخفیف

درپوش آسیاب پارس خزر مدل ML-320P, JBC-330P, JBC-630P

70,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

چرخ دنده ( چرح دنده ای که سر تیغه در آن قرار می گیرد) خرد کن پارس خزر مدل CP-802 P

68,400 تومان 72,000 تومان
5% تخفیف

چرخ دنده ( چرح دنده ای که سر تیغه در آن قرار می گیرد) خرد کن پارس خزر مدل CP-802 P

72,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

چرخ دنده دوبل خرد کن پارس خزر مدل CP-802 P

35,150 تومان 37,000 تومان
5% تخفیف

چرخ دنده دوبل خرد کن پارس خزر مدل CP-802 P

37,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

چرخ دنده کوچک خرد کن پارس خزر مدل CP-802 P

28,500 تومان 30,000 تومان
5% تخفیف

چرخ دنده کوچک خرد کن پارس خزر مدل CP-802 P

30,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

خازن خرد کن مدل GR-123 P, OMEGA, OMEGA PLUS

21,850 تومان 23,000 تومان
5% تخفیف

خازن خرد کن مدل GR-123 P, OMEGA, OMEGA PLUS

23,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

میکرو سوییچ خرد کن ​مدل GR-123 P

51,300 تومان 54,000 تومان
5% تخفیف

میکرو سوییچ خرد کن ​مدل GR-123 P

54,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

قاب سوییچ ایمنی خرد کن مدل GR-123 P

23,750 تومان 25,000 تومان
5% تخفیف

قاب سوییچ ایمنی خرد کن مدل GR-123 P

25,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

اهرم سوییچ ایمنی خرد کن مدل GR-123 P

20,900 تومان 22,000 تومان
5% تخفیف

اهرم سوییچ ایمنی خرد کن مدل GR-123 P

22,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

سوییچ خرد کن، مخلوط کن مدل شوگان SMC-220, QMC-20

43,700 تومان 46,000 تومان
5% تخفیف

سوییچ خرد کن، مخلوط کن مدل شوگان SMC-220, QMC-20

46,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

چرخ دنده محور موتور (فلزی) خرد کن، مخلوط کن مدل شوگان SMC-220

43,225 تومان 45,500 تومان
5% تخفیف

چرخ دنده محور موتور (فلزی) خرد کن، مخلوط کن مدل شوگان SMC-220

45,500 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

مجموعه ظرف اصلی (بنفش) خرد کن، مخلوط کن مدل شوگان SMC-220

112,500 تومان 125,000 تومان
10% تخفیف

مجموعه ظرف اصلی (بنفش) خرد کن، مخلوط کن مدل شوگان SMC-220

125,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

چرخ دنده محور موتور با قطر کوچکتر خردکن، مخلوط کن، همزن پارس خزر مدل QMC-20

33,250 تومان 35,000 تومان
5% تخفیف

چرخ دنده محور موتور با قطر کوچکتر خردکن، مخلوط کن، همزن پارس خزر مدل QMC-20

35,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

چرخ دنده محور موتور با قطر بزرگتر خردکن، مخلوط کن، همزن پارس خزر مدل QMC-20

31,350 تومان 33,000 تومان
5% تخفیف

چرخ دنده محور موتور با قطر بزرگتر خردکن، مخلوط کن، همزن پارس خزر مدل QMC-20

33,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

درپوش ظرف اصلی خردکن، مخلوط کن، همزن پارس خزر مدل QMC-20

42,750 تومان 45,000 تومان
5% تخفیف

درپوش ظرف اصلی خردکن، مخلوط کن، همزن پارس خزر مدل QMC-20

45,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

درپوش خردکن کارا پارس خزر مدل GR-123

69,350 تومان 73,000 تومان
5% تخفیف

درپوش خردکن کارا پارس خزر مدل GR-123

73,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

تیغه خردکن (گوشکوب برقی) پارس خزر مدل HB-5503AP

173,850 تومان 183,000 تومان
5% تخفیف

تیغه خردکن (گوشکوب برقی) پارس خزر مدل HB-5503AP

183,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

چرخدنده دوبل محصول QMC20 سایا

49,000 تومان

چرخدنده دوبل محصول QMC20 سایا

49,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

تیغه خردکن پارس خزر کارا 123 و امگا

175,000 تومان

تیغه خردکن پارس خزر کارا 123 و امگا

175,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.