پارچ مخلوط کن پلاستیکی مدل VITAFRUITوOMEGAPLUS

179,550 تومان 189,000 تومان
5% تخفیف

پارچ مخلوط کن پلاستیکی مدل VITAFRUITوOMEGAPLUS

189,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

کوپل زیر آسیاب ML320 پارس خزر

22,000 تومان

کوپل زیر آسیاب ML320 پارس خزر

22,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

*کوپل سر موتور آسیاب پارس خزر مدل ML320

49,500 تومان

*کوپل سر موتور آسیاب پارس خزر مدل ML320

49,500 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

کفی تحتانی(بدنه پایینی) برای مدل OMEGA و OMEGA PLUS

61,750 تومان 65,000 تومان
5% تخفیف

کفی تحتانی(بدنه پایینی) برای مدل OMEGA و OMEGA PLUS

65,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

بدنه پلاستیکی آسیاب برای مدل ML_320 P

38,000 تومان 40,000 تومان
5% تخفیف

بدنه پلاستیکی آسیاب برای مدل ML_320 P

40,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

درپوش آسیاب پارس خزر مدل ML-320P, JBC-330P, JBC-630P

66,500 تومان 70,000 تومان
5% تخفیف

درپوش آسیاب پارس خزر مدل ML-320P, JBC-330P, JBC-630P

70,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

موتور خردکن شوگان SMC-220

434,150 تومان 457,000 تومان
5% تخفیف

موتور خردکن شوگان SMC-220

457,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

دیسک خامه زن خردکن سایا مدل شوگان SMC-220

65,550 تومان 69,000 تومان
5% تخفیف

دیسک خامه زن خردکن سایا مدل شوگان SMC-220

69,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

تیغه اضافی خردکن سایا مدل شوگان SMC-220

142,500 تومان 150,000 تومان
5% تخفیف

تیغه اضافی خردکن سایا مدل شوگان SMC-220

150,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

مجموعه خرد کن (تیغه)شوگان SMC220

183,350 تومان 193,000 تومان
5% تخفیف

مجموعه خرد کن (تیغه)شوگان SMC220

193,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

قاب فلزی چرخدنده های محصول QMC20 خردکن سایا

57,000 تومان 60,000 تومان
5% تخفیف

قاب فلزی چرخدنده های محصول QMC20 خردکن سایا

60,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

بدنه پایین محصول خردکن QMC20 سایا

40,850 تومان 43,000 تومان
5% تخفیف

بدنه پایین محصول خردکن QMC20 سایا

43,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

محفظه بالایی موتور(قدیم) محصول خرد کن QMC20 سایا

65,550 تومان 69,000 تومان
5% تخفیف

محفظه بالایی موتور(قدیم) محصول خرد کن QMC20 سایا

69,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

چرخدنده دوبل محصول QMC20 سایا

49,000 تومان

چرخدنده دوبل محصول QMC20 سایا

49,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

موتور محصول خردکن qmc20 سایا

180,500 تومان 190,000 تومان
5% تخفیف

موتور محصول خردکن qmc20 سایا

190,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

چرخ دنده کوپلینگ QMC20 سایا

63,650 تومان 67,000 تومان
5% تخفیف

چرخ دنده کوپلینگ QMC20 سایا

67,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.