پمپ غیر ارجینال روی دسته بخارشوی کن وود/ویداس

20,000 تومان

پمپ روی دسته بخارشوی قابل نصب روی بخارشو های : کن وود و ویداس

ویژگی های کالا


در صورت خرید 1 عدد از این محصول 5% (1,000 تومان) تخفیف بگیرید.
زمان شروع
00 ثانیه
:
00 دقیقه
:
00 ساعت

0 روز
زمان پایان
00 ثانیه
:
00 دقیقه
:
00 ساعت

0 روز

در صورت خرید 2 عدد از این محصول 5% (1,000 تومان) تخفیف بگیرید.
زمان شروع
00 ثانیه
:
00 دقیقه
:
00 ساعت

0 روز
زمان پایان
00 ثانیه
:
00 دقیقه
:
00 ساعت

0 روز

در صورت خرید 3 عدد از این محصول 5% (1,000 تومان) تخفیف بگیرید.
زمان شروع
00 ثانیه
:
00 دقیقه
:
00 ساعت

0 روز
زمان پایان
00 ثانیه
:
00 دقیقه
:
00 ساعت

0 روز

در صورت خرید 4 عدد از این محصول 5% (1,000 تومان) تخفیف بگیرید.
زمان شروع
00 ثانیه
:
00 دقیقه
:
00 ساعت

0 روز
زمان پایان
00 ثانیه
:
00 دقیقه
:
00 ساعت

0 روز

پمپ روی دسته بخارشوی
 قابل نصب روی بخار شوی
کن وود  و 
ویداس
 
 
توسط خدمات فنی لوازم خانگی آریا
دارای نماد اعتماد الکترونیکی
 
 
شماره تماس:       01333366492


تلفن همراه :      09336970600