آسیاب کامل مخلوط کن /آسیاب پارس خزر مدل 310p با تیغه /کوپل /درپوش و پایه

ویژگی های عمومی

مبدا برند

ایرانی

نام تجاری

پارس خزر