محافظ حرارتی المنت اطو بخار SI702-602(سفید)

ویژگی های عمومی

مبدا برند

ایرانی

نام تجاری

پارس خزر