دامن کتری

چایساز دوکاره

پارس خزر

مدلTM-3500P( رنگ سفید)

ویژگی های عمومی

مبدا برند

ایرانی

نام تجاری

پارس خزر

مدل

TM-3500P