دامن کتری

چایساز دوکاره

پارس خزر

مدلTM-3500P( رنگ سفید)

ویژگی های عمومی

مبدا برند

ایرانی

نام تجاری

پارس خزر

مدل

TM-3500P

ویژگی های فنی

وزن(گرم)

81

ویژگی های عمومی

نام تجاری

پارس خزر

مدل

TM-3500P

کشور تولیدکننده

ایران

ویژگی های عمومی

مبدا برند

ایرانی

مدل

تست