بدنه پایه عقب و جلو پنکه ارشیا مدل کلاسیک

136,681 تومان 143,875 تومان
5% تخفیف

بدنه پایه عقب و جلو پنکه ارشیا مدل کلاسیک

143,875 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

ضامن فشاری پنکه پارس خزر مدل ES-5020, ES-5030H.W

21,375 تومان 22,500 تومان
5% تخفیف

ضامن فشاری پنکه پارس خزر مدل ES-5020, ES-5030H.W

22,500 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

برد الکتریکی پنکه پارس خزر مدل FSR-ADO

123,500 تومان 130,000 تومان
5% تخفیف

برد الکتریکی پنکه پارس خزر مدل FSR-ADO

130,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

قاب جلو به رنگ مشکی پنکه پارس خزر مدل های FSR, SHIBA, ADO

44,650 تومان 47,000 تومان
5% تخفیف

قاب جلو به رنگ مشکی پنکه پارس خزر مدل های FSR, SHIBA, ADO

47,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

صفحه دکور پلاستیکی پایه به رنگ طوسی برای پنکه رومیزی پارس خزر مدل ES-2050

19,000 تومان 20,000 تومان
5% تخفیف

صفحه دکور پلاستیکی پایه به رنگ طوسی برای پنکه رومیزی پارس خزر مدل ES-2050

20,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

موتور گردان جهت گردش افقی پنکه پارس خزر مدل 6030W

61,750 تومان 65,000 تومان
5% تخفیف

موتور گردان جهت گردش افقی پنکه پارس خزر مدل 6030W

65,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

قاب جلو پنکه پارس خزر مدل ES-9010

35,150 تومان 37,000 تومان
5% تخفیف

قاب جلو پنکه پارس خزر مدل ES-9010

37,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

برد پنکه پارس خزر مدل ES-4070R

134,900 تومان 142,000 تومان
5% تخفیف

برد پنکه پارس خزر مدل ES-4070R

142,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

پایه کوتاه جلو پنکه پارس خزر مدل ES-9010

54,150 تومان 57,000 تومان
5% تخفیف

پایه کوتاه جلو پنکه پارس خزر مدل ES-9010

57,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

پایه عقب کوتاه پنکه پارس خزر مدل ES-9010

50,350 تومان 53,000 تومان
5% تخفیف

پایه عقب کوتاه پنکه پارس خزر مدل ES-9010

53,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

قاب عقب موتور پنکه پارس خزر مدل ES-5030W, ES-6030W

23,750 تومان 25,000 تومان
5% تخفیف

قاب عقب موتور پنکه پارس خزر مدل ES-5030W, ES-6030W

25,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

قاب عقب موتور پلاستیکی پنکه پارس خزر مدل ES-9010

33,250 تومان 35,000 تومان
5% تخفیف

قاب عقب موتور پلاستیکی پنکه پارس خزر مدل ES-9010

35,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

کنترل پنکه پارس خزر مدل ES-6030

42,750 تومان 45,000 تومان
5% تخفیف

کنترل پنکه پارس خزر مدل ES-6030

45,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

پایه اصلی پلاستیکی پنکه دیواری کنترلی پارس خزر مدل ES-7020

71,250 تومان 75,000 تومان
5% تخفیف

پایه اصلی پلاستیکی پنکه دیواری کنترلی پارس خزر مدل ES-7020

75,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

دکمه برد (ناب برد ) پنکه پارس خزر مدل ES-4070R

28,025 تومان 29,500 تومان
5% تخفیف

دکمه برد (ناب برد ) پنکه پارس خزر مدل ES-4070R

29,500 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

دکور قاب بلند جلو (طوسی) پنکه پارس خزر مدل ES-4070

41,800 تومان 44,000 تومان
5% تخفیف

دکور قاب بلند جلو (طوسی) پنکه پارس خزر مدل ES-4070

44,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

قاب پلاستیکی عقب (سفید) پنکه پارس خزر مدل ES-4060R KAI-HM,ES-4070,ADO

40,000 تومان

قاب پلاستیکی عقب (سفید) پنکه پارس خزر مدل ES-4060R KAI-HM,ES-4070,ADO

40,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

دکور یشن پلیت(صفحه دکور بدنه کلید) پنکه پارس خزر مدل ES-4060R

46,550 تومان 49,000 تومان
5% تخفیف

دکور یشن پلیت(صفحه دکور بدنه کلید) پنکه پارس خزر مدل ES-4060R

49,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

پوشش چشمی (کاور چشمی) پنکه پارس خزر مدل ES-7020, ES-4060

21,850 تومان 23,000 تومان
5% تخفیف

پوشش چشمی (کاور چشمی) پنکه پارس خزر مدل ES-7020, ES-4060

23,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.